Artikkel om Aqua Circle på Fiskeri og Havbruk

Fiskeri og Havbruk har skrevet en artikkel om Auto Feeder i sin spalte Teknologisk utvikling.

Les hele artikkelen på Fiskeri og Havbruk:
http://www.fiskerioghavbruk.no/teknologisk-utvikling/utvikler-nye-automatiske-fringssystemer