Oppdatert veileder for rensefisk

Auto Feeder er optimal for å møte anbefalingene fra lusedata.no.

Du kan lese alle veilederene her:
http://lusedata.no/for-naeringen/veiledere-leppefisk/