Samarbeid med OK Marine

Vi har inngått en samarbeidsavtale med OK Marine for å kunne levere en komplett løsning til våre kunder. OK Mariene leverer produkter som vi mangler i vårt sortiment, som for eksempel skjul for rensefisk og mottaksteiner for leppefisk.

Målet med samarbeidet er at begge selskap skal kunne være en totalleverandører av utstyr til røkting av rensefisk. Aqua Circle tilbyr fôrsystemer, skjulvasker, fôrbøyer og silkasser og OK Marine  har blant annet leppefiskteiner, oppbevaringsnett og merder, fluktåpninger og ruser for leppefisk. Sistnevnte er en del av Egersund Group.

Les mer om OK Marine »

Les mer om Aqua Circle »

ok_og_ac